Software Nedir? Software Çeşitleri Nelerdir? Neye Yarar?

Software Nedir? Software Çeşitleri Nelerdir? Neye Yarar?

software nedir?

Software Nedir?

Software Nedir?; Software, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların arasında ki iletişimi sağlayan ve bu iletişimi geliştirmeye imkân sağlayan makine komutları (yazılım)’dır, Software Çeşitleri Nelerdir?; yazılımın genel olarak işletim sistemi, uygulama ve program odaklı türleri bulunmaktadır.

Elektronik cihazların içerisinde bulunan yazılımlar, donanımların fonksiyonlarını tam olarak doğru şekilde gerçekleşmesine imkân tanır. Donanım tek başına bir anlam ifade etmediği gibi yazılım da tek başına bir etkisi yoktur. Bu iki mekanizmanın birleşmesiyle birlikte yazılım dilleri vasıtasıyla komutlandırma işlevi yapılmaktadır. Nihayetinde, elektronik bir cihaza neyi nasıl yapacağını, hataları nasıl gidereceğini ve verileri nasıl saklayacağını komutlarla öğretilme işlemidir. Dolayısıyla yazılım esasen bir dizi talimatları veya komutları, belirli amaçlar doğrultusunda kullanılması için bilgisayara öğretilen teknik bir alandır.

Bilgisayar ve tüm elektronik cihazların ekranlarında görülen her şey donanım ve yazılım terimlerinin uyumuyla ortaya çıkmaktadır. İşte bu noktada donanım ve yazılım terimlerini daha yakından tanımak, tüm işlerimizi biraz daha kolaylaştıracaktır.

Yazılım Çeşitleri Nelerdir?

Yazılım Çeşitleri Nelerdir?; software diğer bir tabir ile yazılım temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve uygulama yazılımları olarak iki temel çeşide sahiptir. Yazılım pek alt çok başlığa ayrılsa da genel olarak bilgisayar ve uygulama düzeyinde ele alınır, mobil geliştiriciler ise uygulama başlığı altında incelenir. Bu bağlamda, bilgisayar tabanlı elektronik yazılımlar kendi içlerinde de pek çok alt başlığa ayrılmaktadır. Bilgisayarın ve elektronik cihazların içerisinde ki her komutu görevlendirebilen Bilgisayar Yazılım Türleri şöyledir;

 • Uygulama yazılımları: Gündelik hayatta yapılan işlerin bilgisayar üzerinde komutlandırılması ile işlerin kolaylaşmasını, zamandan tasarruf edilmesini ve takip işlemlerini hedefleyen yazılımlardır. MGS Software yazılım firması bu anlamda web programları; ofis programları, resim ve video düzenleme uygulamaları, sektörel uygulamalar ve takip uygulamalar gibi alanlarda hizmet vermektedir.
 • Sistem yazılımları: sistemsel yazılımlar genel itibariyle Windows, Linux, Android ve IOS gibi işletim sistemleriyle donanımları entegre eden yazılım türleridir. Sistem yazılımları diğer yazılım türlerine göre daha teknik bilgi ve daha fazla yazılım bilgisi istemektedir.
 • Bilgisayar programlama araçları: Bu programlar vasıtasıyla hali hazırda yazılan kodların, bilgisayarın anlayacağı düzeyde dönüştürülmesi ve komutlandırılması ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir yazılımın bilgisayar tabanlı bir cihaza neyi nasıl yapacağını öğreten ve kodlayan bir sistemdir.
 • Elektronik yazılımlar: Elektronik yazılımlar diğer yazılımlara nazaran bir ya da birkaç görevin yapılması için kodlanır ve daha komplike bir teknik bilgi gerektirir.

yazılım ne işe yarar

Yazılım Ne İşe Yarar?

Yazılım Ne İşe Yarar?; yazılım, bilgisayarları çalıştırmak ve belirli görevleri yürütmek için kullanılan bir yönerge, veri veya program türüdür. Bir bilgisayarın fiziksel özelliklerini açıklayan donanımın tam tersidir ve bir aygıtta çalışan uygulamaları, komut dosyalarını ve programları ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. Donanım bir bilgisayarın değişken parçası olarak düşünülebilir ancak değişken olmayan bir parçadır.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere yazılımın iki ana kategorisi bulunmaktadır: uygulama yazılımı ve sistem yazılımı. Uygulama, belirli bir ihtiyacı karşılayan veya görevleri gerçekleştiren yazılımken sistem yazılımı, bir bilgisayarın donanımını çalıştırmak üzere tasarlanmıştır. Birden fazla amaç için kullanılan yazılımlar genel itibariyle milyarlarca kişinin aktif olarak kullandığı mobil alanları hedeflemektedir. Birbirinden karmaşık kodlar ile birlikte işletim sistemleri meydana getirilmektedir ve bu sistemler birbirine entegre edilmektedir. Böylece amaca ve hedefe uygun olarak bilgisayar, uygulama veya mobil tabanlı sistemler stabil çalışır hale getirilmektedir.

Yazılım Nasıl Çalışır?

Yazılım biz fark etmesek de hayatımızın her noktasına karşımıza çıkmaktadır ve neredeyse tüm kullandığımız elektronik tabanlı cihazların içerisinde bulunmaktadır. Yazılım terimi ve içeriği çok komplike görünse de temelde bir şey yapmayı bilmeyen bir cihaza talimat vererek nasıl yapacağını ve nerede depolayacağını öğreten kodlardır. Tüm yazılımlar, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışmak için ihtiyaç duydukları yol tariflerini ve veri bilgisayarlarını sağlar. Bu bağlamda, her yazılım kendi içerisinde farklı bir dili kullanır.

Bu dil vasıtasıyla yazılımlar belirli komutları birtakım kurallara bağlı olarak yerine getirir ve stabil çalışmasına olanak tanır. Tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen kodlar, derlenip komut atandıktan sonra işlem yapmaya başlar. Tüm yazılım alanları bu derleme aşamasından geçer ve komut ataması ile işlevsel hale gelir. Komutların senaryoya dönüştürülmesi ve işlev ataması ile birlikte programa veya uygulamaya dönüşmektedir. Yazılımların çalışması genel olarak kodlama, kodun komutlandırılması ve senaryoya dönüştürülmesiyle mümkün olmaktadır ve neredeyse tüm yazılım dilleri de bu temelde işlevsel olmaktadır.

Yazılım Nasıl Dağıtılır? | Yazılımda Deployment Nedir? 

Yazılım Dağıtımı, genel olarak bir yazılım sisteminin sağladığı aktivitelerin tümünü ifade eder ve dağıtım süreci birbiriyle entegre halde çalışır.  Firma veya işletmelerin ihtiyaç ve hedeflerine uygun olarak atanmış aktivitelerin dağıtımları farklılık gösterir.  Yıllardan beri değişim göstermesiyle birlikte Yazılımda Deployment Nedir?; yazılım sistemini kullanılır hale getirmeye fayda sağlayan ve diğer bir tabir ile dağıtım anlamına gelen Software Deployment, aralarında ilişki bulunan ve geçiş sağlayan bir dizi faaliyetlerden oluşur. Bununla birlikte faaliyetler, hem üretici hemde tüketici tarafında veya her iki tarafta da meydana gelebilir. Deploy işlemi sadece bir adımdır ancak Yazılım Nasıl Dağıtılır?,

 • Ticari
 • Açık kaynak
 • Freeware
 • Shareware

Bunlarla birlikte dağıtım amaçlı pek çok platform veya yazılım geliştirilmiştir. Tüm bu yazılım süreçleri işletmeye veya firmaya fayda sağlamak ve işleri kolaylaştırmak amacıyla tasarlanır.

yazılımın avantajları nelerdir?

Yazılımın Avantajları Nelerdir?

Yazılım birbiriyle entegre halinde ve komplike bir şekilde çalışan sistemlerken insan hayatlarına etkisi daha basit ifade edilir. Bu bağlamda, mevcut (manuel veya kısmen yazılım tabanlı) sistemin bir işletmeye zarar verme ihtimali düşük olduğu için yeni yazılımın avantajlarını ölçmek çok zor olabilir. Aslında, yazılım iyi tasarlanmadığı ve gerektiği gibi düşünülmediği sürece, genel olarak hiçbir fayda sağlayamayabilir.

Firma veya işletmelere önemli faydalar ve bilgi sistemlerinin farklı yönlere sahip olma potansiyeli, birçok kuruluşun işletmelerinde yeni veya genişletilmiş yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve araştırmaları için önemli bir motivasyondur. Bu bağlamda bilgi sistemleri ve kullandıkları yazılımlar karmaşıktır ve bu nedenle bilgi sistemi/yazılım geliştirmenin maliyetleri ve avantajları tahmin etmek ve ölçmek zordur. Bu sistemlerin analiz edilmesi, tasarlanması ve uygulanması zorlu bir süreçtir, bu nedenle; bilgi sistemleri ve yazılımlar ile kuruluşlar arasındaki ilişki çok önemlidir. Genel itibariyle MGS Software bünyesinde tasarlanan yazılımlar birden fazla amaç için tercih edilmektedir. 

Elektronik cihazların ve insan hayatlarının merkezinde yer alan Yazılımın Avantajları Nelerdir?;

 1. İnsan hayatını kolaylaştırır ve bununla birlikte konfor getirir,
 2. İletişim ağının gelişmesine katkıda bulunur,
 3. Rutin işleri komutlarla otomatikleştirir ve maaliyeti azaltır,
 4. İş sürecine entegre edilmesiyle kolaylık sağlar,
 5. Verileri depolar ve detaylı bir rapor sağlar,
 6. Elektronik adaptasyonu sağlar ve kâğıt işlemleri azaltır.

MGS Software yazılım firması ile tüm yazılımsal işlemlerinizi kısa sürede ve kalıcı kaliteyle projelendirebilirsiniz. Sizde zamandan tasarruf etmek, maaliyeti düşürmek ve bununla birlikte ölçülebilir; raporlanabilir ve kaydedilebilir gelişme kaydedebilirsiniz. 

5/5 - (1 vote)